SoluTube®

WATEROPLOSBARE ZEEPSTAAFTUBES

DE PREFERENTIËLE AFLEVERINGSWIJZE VOOR SURFACTANS

SoluTube is een EPA-goedgekeurde, holle, wateroplosbare verpakking van het spiraalgewonden type, gebruikt voor de verpakking van de meest diverse stoffen, waaronder poeders, zouten, zand, kaarsvet, reinigingsmiddelen en oppervlakteactieve stoffen. Een van de meest voorkomende toepassingen voor SoluTube is het verpakken van oppervlakteactieve stoffen om gas vrij te maken uit bronnen.

 

In de loop van tijd verzamelt zich water in aardgasbronnen, waardoor het gas niet stijgen kan. Om de levensduur en de gasproductie van de bron te maximiseren dient het water geëxtraheerd of veranderd te worden, zodat de gasproductie hervat kan worden

Een van de meest kostenefficiënte methodes om het gas weer te laten vloeien is om een oppervlakactieve stof in het water toe te voegen, waardoor de vloeistof in schuim omgezet wordt.De methode volgens welke de oppervlakactieve stof geleverd wordt is van fundamenteel belang voor de kosten en de efficiëntie van het werk..

Van Aquasol® wateroplosbaar papier kan een tube worden gemaakt die dan met de oppervlakactieve stoffen gevuld wordt en vervolgens in een aardgasbron gestort om de oppervlakactieve stoffen naar de bodem van de bron te brengen.De procedure wordt verder verbeterd met behulp van een zeepstaaflanceerder..

Niet zo lang geleden moest men enorme hoeveelheden chemische oplossingen in een bron gieten om de diep ondergrondse bronnen te kunnen bereiken.Deze methode is ondoeltreffend en duur vergeleken met de methode van een zeepstaaf met wateroplosbaar papier.

SoluTube is een EPA-goedgekeurde, holle, wateroplosbare verpakking van het spiraalgewonden type, gebruikt voor de verpakking van de meest diverse stoffen, waaronder poeders, zouten, zand, kaarsvet, reinigingsmiddelen en oppervlakteactieve stoffen. Een van de meest voorkomende toepassingen voor SoluTube is het verpakken van oppervlakteactieve stoffen om gas vrij te maken uit bronnen.

 

In de loop van tijd verzamelt zich water in aardgasbronnen, waardoor het gas niet stijgen kan. Om de levensduur en de gasproductie van de bron te maximiseren dient het water geëxtraheerd of veranderd te worden, zodat de gasproductie hervat kan worden

Een van de meest kostenefficiënte methodes om het gas weer te laten vloeien is om een oppervlakactieve stof in het water toe te voegen, waardoor de vloeistof in schuim omgezet wordt.De methode volgens welke de oppervlakactieve stof geleverd wordt is van fundamenteel belang voor de kosten en de efficiëntie van het werk..

Van Aquasol® wateroplosbaar papier kan een tube worden gemaakt die dan met de oppervlakactieve stoffen gevuld wordt en vervolgens in een aardgasbron gestort om de oppervlakactieve stoffen naar de bodem van de bron te brengen.De procedure wordt verder verbeterd met behulp van een zeepstaaflanceerder..

Niet zo lang geleden moest men enorme hoeveelheden chemische oplossingen in een bron gieten om de diep ondergrondse bronnen te kunnen bereiken.Deze methode is ondoeltreffend en duur vergeleken met de methode van een zeepstaaf met wateroplosbaar papier.

Voordelen en Kenmerken

Voordelen en Kenmerken

Antikleefoppervlak

 

 • Zeepstaaftubes gemaakt van andere materialen dan Aquasol® wateroplosbaar papier geven vocht af in de loop der tijd en blijven in de zeepstaaflanceerder aan elkaar kleve.
 • Problemen bij de aanvoer van de oppervlakactieve stoffen in de bron leiden tot meer werk om het probleem te verhelpen.
 • Alleen SoluTubes hebben een antikleefoppervlak, zodat continue lancering van zeepstaven gegarandeerd wordt.
eilig, Duurzaam en Klaar voor Gebruik
 • Zeep en reinigingsmiddelen dienen voorzichtig te worden gebruikt. Met SoluTubes is het niet nodig de oppervlakactieve stoffen direct aan te raken.
 • SoluTube is een duurzame wateroplosbare papierbedekking die het breken van staven tijdens het transport tot een minimum beperkt
 • SoluTube is samengesteld uit Aquasol wateroplosbaar papier en is goedgekeurd door EPA

 

Biologisch Afbreekbaar

 

 • SoluTubes zijn gemaakt van natriumcarboxymethylcellulose en houtpulp. Dit zijn niet-giftige biologisch afbreekbare verbindingen die geen resten in de bron achterlaten.
Efficiënt en Zuinig
 • SoluTubes maken het gebruik van dure bronwerkzaamheden zoals afzuigen, spoelen met spiraalbuizen of het installeren van kunstmatige hevel en sifondraden overbodig.
 • Normaal kunnen SoluTubes worden opgelost in 20 tot 80 minuten afhankelijk van de temperatuur, het zoutgehalte en de relatieve waterverplaatsing in de bron.
 • SoluTubes kunnen oplossen in slechts 5 tot 15 minuten, afhankelijk van de erin verpakte stof
Eenvoudige Opslagvereisten
 • SoluTubes lossen niet op bij bewaring in een koele, droge en geventileerde opslagruimte
Antikleefoppervlak

 

 • Zeepstaaftubes gemaakt van andere materialen dan Aquasol® wateroplosbaar papier geven vocht af in de loop der tijd en blijven in de zeepstaaflanceerder aan elkaar kleve.
 • Problemen bij de aanvoer van de oppervlakactieve stoffen in de bron leiden tot meer werk om het probleem te verhelpen.
 • Alleen SoluTubes hebben een antikleefoppervlak, zodat continue lancering van zeepstaven gegarandeerd wordt.
Veilig, Duurzaam en Klaar voor Gebruik
 • Zeep en reinigingsmiddelen dienen voorzichtig te worden gebruikt. Met SoluTubes is het niet nodig de oppervlakactieve stoffen direct aan te raken.
 • SoluTube is een duurzame wateroplosbare papierbedekking die het breken van staven tijdens het transport tot een minimum beperkt
 • SoluTube is samengesteld uit Aquasol wateroplosbaar papier en is goedgekeurd door EPA

 

Biologisch Afbreekbaar

 

 • SoluTubes zijn gemaakt van natriumcarboxymethylcellulose en houtpulp. Dit zijn niet-giftige biologisch afbreekbare verbindingen die geen resten in de bron achterlaten.
Efficiënt en Zuinig
 • SoluTubes maken het gebruik van dure bronwerkzaamheden zoals afzuigen, spoelen met spiraalbuizen of het installeren van kunstmatige hevel en sifondraden overbodig.
 • Normaal kunnen SoluTubes worden opgelost in 20 tot 80 minuten afhankelijk van de temperatuur, het zoutgehalte en de relatieve waterverplaatsing in de bron.
 • SoluTubes kunnen oplossen in slechts 5 tot 15 minuten, afhankelijk van de erin verpakte stof
Eenvoudige Opslagvereisten
 • SoluTubes lossen niet op bij bewaring in een koele, droge en geventileerde opslagruimte

Werking van SoluTubes

Werking van SoluTubes

Insert Soap Sticks in Launcher

SoluTubes kunnen één tegelijk of continu via een zeepstaaflanceerder geloosd worden.Enkelvoudige behandeling is het meest geschikt voor bronnen waarvoor vloeistofontlading af en toe nodig is.Het nadeel van deze methode is de laadtijd voor de operator en de wisselende tijd tussen ladingen.De zeepstaaflanceerder maakt een voortdurende behandeling met vaste tussenpozen echter mogelijk, zodat de zeepstaven zonder toezicht gelanceerd kunnen worden.

Algemene Gebruiksaanwijzing:

 

 • De bron insluiten en de staven via een insmeerder laten vallen

 • Wacht 45 seconden totdat de staven de bovenkant van de vloeistof raken, daarna de bron langzaam weer in normaal bedrijf brengen

 • Dit proces zo nodig herhalen

Types en Afmetingen

SoluTube
Maten
SoluTubes variëren in grootte van 1,9 cm tot 5 cm in diameter. Kleinere zeepstaven worden gebruikt wanneer minimale hoeveelheden oppervlakteactieve stoffen nodig zijn.


Soorten Oppervlakteactieve Stoffen
Zeepstaven worden gemaakt van een oppervlakteactieve stof of een mengsel van oppervlakteactieve stoffen Alle SoluTubes worden gebruikt om water en condensaat te verwijderen uit aardgasbronnen en voor de verhoging van de gasproductie.


Verpakking
SoluTubes worden verpakt in plastic kisten, kunststof gereedschapskisten, kartonnen dozen en trommels.

Regarder la Vidéo

Gravity of Soap Stick

The specific gravity of a soap stick is 1.11.

Melting Point

The melting point of a soap stick is 122°F/ 50°C.

Dissolving Time

The soap sticks will normally dissolve in 20 to 80 minutes depending on temperature, salt content, and relative water motion in the well.

The dissolving time will decrease if the soap sticks are broken before dropping or if they break upon impact with the top of the fluid.

Click to Call